Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông năm 2022

Năm 2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông áp dụng 04 phương thức tuyển sinh (xét tuyển), mở rộng thêm 01 phương thức xét tuyển so với năm 2021. Trong đó, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến 65% chỉ tiêu.