Trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2022

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Công nghệ bưu chính Viễn Thông năm 2021

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh của trường Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2020 là 3.470, trong đó cơ sở đào tạo phía Nam tuyển 750 sinh viên.