Trường Học Viện Biên Phòng năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học Viện Biên Phòng - Hệ Quân Sự năm 2019

Học viện Biên Phòng - hệ Quân sự năm 2019 dự kiến có 232 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Biên phòng có 192 chỉ tiêu, ngành Luật có 40 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.