Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Nông lâm TPHCM năm 2020 

Phân hiệu Đại học Lâm Nông TPHCM tại Ninh Thuận thông báo thông tin tuyển sinh năm 2020 với tổng số 370 chỉ tiêu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: