Trường Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2020

Năm 2020, Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN tuyển 600 chỉ tiêu, trong đó 640 chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT. Điểm sàn vào trường năm nay ở mức 16 - 17 điểm.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này