Trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Báo Chí và Tuyên truyền năm 2018

Năm 2019, có 1950 chỉ tiêu trường Học viện Báo Chí Tuyên Truyền. Trong đó có hai ngành có chỉ tiêu nhiều nhất là Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế và Truyền thông đại chúng, chỉ tiêu tuyển sinh đều là 100.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: