Trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Báo Chí và Tuyên truyền năm 2018

Năm 2019, có 1950 chỉ tiêu trường Học viện Báo Chí Tuyên Truyền. Trong đó có hai ngành có chỉ tiêu nhiều nhất là Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế và Truyền thông đại chúng, chỉ tiêu tuyển sinh đều là 100.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.