Trường Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Báo Chí và Tuyên truyền năm 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền 1.950, trong đó Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT: 70% chỉ tiêu.