Trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường TPHCM năm 2020

Năm 2020 Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM tuyển sinh 17 ngành đào tạo đại học hệ chính quy, trong đó, ngành Quản trị kinh doanh có 120 chỉ tiêu tuyển sinh, Địa chất học 100 chỉ tiêu, ...