Trường Đại Học Dân Lập Phú Xuân năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Đại Học Phú Xuyên năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Phú Xuân là 1600 chỉ tiệu Trong đó có 180 chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi THPTQG năm 2019, 420 chỉ tiêu còn lại xét tuyển theo các phương thức khác.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.