Quảng cáo
Trường: DCH - Trường Sĩ Quan Đặc Công
Kết quả tỉ lệ chọi Trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2013 Năm:
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Trường Sĩ Quan Đặc Công năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DCH gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023 cả 2 đợt thi là 101.735 thí sinh; điểm trung bình là 639,7; điểm nhỏ nhất là 190 và điểm cao nhất là 1133.