Quảng cáo
Trường: DTF - Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên
Kết quả tỉ lệ chọi Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DTF gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.