Quảng cáo
Trường: DDY - Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
Kết quả tỉ lệ chọi Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DDY gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.