Quảng cáo
Trường: QSY - Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Khoa Y - Đại học Quốc Gia TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QSY gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.