Quảng cáo
Trường: QHL - Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QHL gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.