Quảng cáo
Trường: DDI - Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng
Kết quả tỉ lệ chọi Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DDI gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.