Trường: HVQ - Học Viện Quản Lý Giáo Dục
Kết quả tỉ lệ chọi Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Học Viện Quản Lý Giáo Dục năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH HVQ gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.