Quảng cáo
Trường: HCS - Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
Kết quả tỉ lệ chọi Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH HCS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Danh sách tỉnh công bố lịch tựu trường năm học 2022 - 2023

Danh sách tỉnh công bố lịch tựu trường năm học 2022 - 2023

Lịch tựu trường năm học 2022 - 2023 của mỗi tỉnh được quy định khác nhau, sớm nhất là 22/8, muộn nhất là 1/9, xem chi tiết lịch tựu trường của các tỉnh dưới đây.