Quảng cáo
Trường: HHK - Học Viện Hàng không Việt Nam
Kết quả tỉ lệ chọi Học Viện Hàng không Việt Nam năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Học Viện Hàng không Việt Nam năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH HHK gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.