Quảng cáo
Trường: BVS - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam)
Kết quả tỉ lệ chọi Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH BVS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023 cả 2 đợt thi là 101.735 thí sinh; điểm trung bình là 639,7; điểm nhỏ nhất là 190 và điểm cao nhất là 1133.