Quảng cáo
Trường: HCP - Học Viện Chính Sách và Phát Triển
Kết quả tỉ lệ chọi Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Học Viện Chính Sách và Phát Triển năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH HCP gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Bộ GD đề nghị nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng

Bộ GD đề nghị nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng

Đã quá 2/3 thời gian đăng ký nguyện vọng nhưng mới có khoảng 50% thí sinh đăng ký xét tuyển, Bộ GD yêu cầu các trường Đại học, các sở GD truyền thông nhắc nhở thí sinh.