Quảng cáo
Trường: DTM - ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DTM gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ở 06 nhóm ngành đào tạo: Công nghệ - Du lịch – Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản trị - Sức khỏe, chi tiết như sau: