Quảng cáo
Trường: TYS - Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH TYS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.