Quảng cáo
Trường: DTY - Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DTY gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.