Quảng cáo
Trường: XDT - Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH XDT gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.