Quảng cáo
Trường: VHS - Đại Học Văn Hóa TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Văn Hóa TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH VHS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Bộ GD đề nghị nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng

Bộ GD đề nghị nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng

Đã quá 2/3 thời gian đăng ký nguyện vọng nhưng mới có khoảng 50% thí sinh đăng ký xét tuyển, Bộ GD yêu cầu các trường Đại học, các sở GD truyền thông nhắc nhở thí sinh.