Quảng cáo
Trường: DVD - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DVD gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.