Quảng cáo
Trường: ZNH - Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội năm 2013 Năm:
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Văn Hóa – Nghệ Thuật Quân Đội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH ZNH gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ở 06 nhóm ngành đào tạo: Công nghệ - Du lịch – Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản trị - Sức khỏe, chi tiết như sau: