Quảng cáo
Trường: DVH - Đại Học Văn Hiến
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Văn Hiến năm 2013 Năm:
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Văn Hiến năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DVH gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Thi đánh giá năng lực gồm những môn nào?

Thi đánh giá năng lực gồm những môn nào?

Bài thi đánh giá năng lực gồm những môn nào là câu hỏi mà rất nhiều thí sinh thắc mắc. Đề thi đánh giá năng lực có các loại câu hỏi theo đánh giá đa chiều, đánh giá trực tiếp, gián tiếp, đánh giá theo tư duy, suy luận sẽ gồm kiến thức các môn như sau: