Quảng cáo
Trường: TTG - Đại Học Tiền Giang
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Tiền Giang năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Tiền Giang năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH TTG gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã có thông báo về phương án tuyển sinh năm 2021. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường thực hiện theo 5 phương thức.