Quảng cáo
Trường: TDB - Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH TDB gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.