Quảng cáo
Trường: TTB - Đại Học Tây Bắc
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Tây Bắc năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Tây Bắc năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH TTB gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.