Quảng cáo
Trường: DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DMT gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.