Quảng cáo
Trường: STS - Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH STS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.