Quảng cáo
Trường: SKV - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH SKV gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Danh sách tỉnh công bố lịch tựu trường năm học 2022 - 2023

Danh sách tỉnh công bố lịch tựu trường năm học 2022 - 2023

Lịch tựu trường năm học 2022 - 2023 của mỗi tỉnh được quy định khác nhau, sớm nhất là 22/8, muộn nhất là 1/9, xem chi tiết lịch tựu trường của các tỉnh dưới đây.