Quảng cáo
Trường: DDS - Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DDS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo xét tuyển sinh bổ sung vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2022 bằng các mã phương thức: 100, 200, 405, 406