Quảng cáo
Trường: SDU - Đại học Sao Đỏ
Kết quả tỉ lệ chọi Đại học Sao Đỏ năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Sao Đỏ năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH SDU gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.