Quảng cáo
Trường: SGD - Đại Học Sài Gòn
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Sài Gòn năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Sài Gòn năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH SGD gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.