Quảng cáo
Trường: DHP - Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Kết quả tỉ lệ chọi Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DHP gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.