Quảng cáo
Trường: DPD - Đại Học Phương Đông
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Phương Đông năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Phương Đông năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DPD gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.