Quảng cáo
Trường: NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH NTS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.