Quảng cáo
Trường: NTH - Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc )
Kết quả tỉ lệ chọi Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc ) năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc ) năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH NTH gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.