Quảng cáo
Trường: NHS - Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH NHS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023 cả 2 đợt thi là 101.735 thí sinh; điểm trung bình là 639,7; điểm nhỏ nhất là 190 và điểm cao nhất là 1133.