Quảng cáo
Trường: DHA - Đại học Luật - Đại Học Huế

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Luật - Đại Học Huế năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DHA gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã có thông báo về phương án tuyển sinh năm 2021. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường thực hiện theo 5 phương thức.