Quảng cáo
Trường: DKY - Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DKY gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.