Quảng cáo
Trường: HCB - Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc )
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc ) năm 2013 Năm:
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc ) năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH HCB gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Thông tin tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2021

Thông tin tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hùng Vương dự kiến có 4 phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 920 học sinh, thông tin chi tiết được cập nhật dưới đây