Quảng cáo
Trường: DTE - Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kinh Tế  & Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DTE gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
ĐH Quốc gia Hà Nội bật mí về bài thi Đánh giá năng lực năm 2021

ĐH Quốc gia Hà Nội bật mí về bài thi Đánh giá năng lực năm 2021

Năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội bắt đầu tổ chức lại kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT sau một thời gian tạm ngừng. Theo đó, bài thi mẫu sẽ được công bố trước ngày 15/3/2021.