Quảng cáo
Trường: QHE - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QHE gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.