Quảng cáo
Trường: DDQ - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DDQ gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.