Quảng cáo
Trường: DQK - Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DQK gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.