Quảng cáo
Trường: KTS - Đại Học Kiến Trúc TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kiến Trúc TPHCM năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH KTS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Thông tin tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2021

Thông tin tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2021

Năm 2021, trường Đại học Hùng Vương dự kiến có 4 phương thức xét tuyển với chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 920 học sinh, thông tin chi tiết được cập nhật dưới đây