Quảng cáo
Trường: KTA - Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH KTA gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.