Quảng cáo
Trường: QSX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QSX gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.